Kvinder kan søge og opnå asyl på samme måde som mænd, for eksempel pga. politisk forfølgelse, men derudover kan der for kvinder også være risiko for forfølgelse af særlige grunde; for eksempel:

  • Kønsrelateret vold
  • Voldtægt og seksuel vold i krigszoner.
  • Kvindelig omskæring
  • Tvangsægteskaber
  • Syreangreb
  • Menneskehandel

Udlændingestyrelsen vil bede dig om at udfylde et ansøgningsskema. Det er vigtigt, at du skriver om din sag handler om nogle af de ovenfor nævnte kvindeovergreb.

Under dine samtaler med Udlændingestyrelsen, er det også vigtigt, at du fortæller, hvis du tror, du bliver forfulgt, fordi du er kvinde. Når du har forklaret om eventuelle overgreb, bør du nævne Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW).

Artikel 1:

“enhver kønsbestemt sondring, udelukkelse eller indskrænkning, hvis virkning eller formål er at svække eller tilsidesætte princippet om, at kvinder på lige fod med mænd uanset ægteskabelig stilling skal have anerkendt, kunne nyde eller udøve menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, borgerlige og alle andre områder.”

Det er vigtigt at forklare, om du vil være i fare, hvis du vender tilbage, fordi du er kvinde.

BEMÆRK: Du kan bede om en kvindelig interviewer og oversætter, hvis du synes det er ubehageligt at fortælle din historie til en mand.